BUSY BRAIN CHALLANGE

Vervolg op workshop BUSY BRAIN BOOTCAMP

Na onze workshop bieden we de deelnemers een online Busy Brain Challenge aan. Deze Busy Brain Challenge kan 30, 60 of 90 dagen inhouden en de deelnemers krijgen telkens om de 3 à 4 dagen een nieuwe uitdaging.

We dagen je uit!

Na onze workshop bieden we de deelnemers een online Busy Brain Challenge aan.

De uitdagingen zijn hele praktische oefeningen die men kan doen ter bevordering van onze mentale gezondheid (meer specifiek: ter bevordering van de neurogenese). We starten met een video die alle basisaspecten van mentale veerkracht (zie onze workshop / quiz) nog eens op een rijtje zet en na deze extra motivatie  start meteen de eerste uitdaging. Vervolgens wordt elke uitdaging gevolgd door een korte video waarin we toelichten wat deze oefening betekend heeft voor onze hersenen en ons welzijn.

Oefening baart kunst: onze workshop is op deze manier een dynamische inleiding, een eerste bewustwording. Met de digitale Brain Challenge gaan de deelnemers gedurende een langere periode aan de slag en komen ze zelf tot de ervaring dat deze oefeningen hun echt helpen en sterker in het leven doen staan. Dubbel gewonnen!

PS/ op deze pagina kun je de kwaliteit van onze video’s zelf even beoordelen.

voorbeeld video

‘De challenges zijn coherent en een mooie aanvulling aan de workshop’

‘Ik keek telkens uit naar het nieuwe filmpje na afloop van de uitdaging’

‘Zeer goed dat de fundamenten van veerkracht telkens herhaald werden’

‘Het is allemaal zo haalbaar. Ik wist niet dat ik zoveel zelf in de hand had’

Deze Busy Brain Challenge kan versterkt worden door tussentijdse e-coaching, webinars of intervisies.