Soms lijkt het alsof er met de versnelling die onze wereld meemaakt geen rekening werd gehouden tijdens de opmaak van het masterplan voor de mensheid 

Sinds vele jaren is het brein geëvolueerd tot het prachtige instrument zoals we het nu kennen. Een eerste vorm van brein was zichtbaar ten tijden van de reptielen (vandaar de term reptielenbrein / lizard brein): op dat moment moesten verschillende ledematen gecoördineerd samenwerken en moesten we zeer beducht zijn voor gevaren! Dit gebeurde vanuit een soort controlecentrum bovenaan het ruggenmerg: het oude brein brein, soms ook wel eens reptielenbrein genoemd, ontstond. Dit is zo’n 500 miljoen jaar geleden. Nadien zijn we in groepen gaan leven en voor ons nageslacht gaan zorgen en dit leidde tot het ontstaan van nieuwe, bijkomende functies in ons brein. Het limbisch brein, ook wel het emotionele brein genoemd zag het daglicht en dit zo’n 250 miljoen jaar geleden. De mooiste stap moest echter nog komen: de neo-cortex met vooral de prefrontale neo-cortex. Via dit centrum kunnen we afstand nemen, naar onszelf kijken, ons gedragen volgens sociale normen en waarden, plannen, relativeren, nuanceren,….maar ook onze emoties reguleren en onze impulsen controleren. Kortom, we werden mens en we konden beginnen spreken van een beschaving.

Doch dit menselijke deel van ons brein wordt nog steeds onderdrukt door de oudere structuren die overnemen als ze zich bedreigd voelen (zie mijn voorgaande post ivm the lizard brain). De huidige druk in de samenleving maakt dus dat we minder en minder van dit menselijk brein aan het werk zien in onze maatschappij, zowel politiek (ik kan niet onmiddellijk op een voorbeeld komen :-)) als in onze bedrijven. Macho gedrag is nog steeds volop aanwezig, korte termijn denken zegeviert, impulsen en emoties krijgen de vrije loop. Zo zien we de laatste tijd domineren en manipuleren zegevieren ten opzicht van empathie en echt luisteren.

Natuurlijk is het niet mogelijk, al is het maar op vlak van energieverbruik, om volledig “prefrontaal” door het leven te gaan. Dit zou resulteren in een eerdere koele wereld, zonder emoties. Het brein kunnen we dan ook niet zien als volledig apart functionerende onderdelen. Neen, het zijn intergeconnecteerde en complementaire eenheden van een groter geheel.  Doch het is uitermate belangrijk om te leren vlotjes de “switch” te kunnen maken op momenten dat het er toe doet.

Zijn we dan op een cruciale fase aangekomen in onze evolutie? Gaan we terug naar the good old days van onze dierlijke voorvaderen, naar een samenleving van stimulus-respons en instinctief gedrag? Laten we opnieuw onze gorilla vrij spel? Of trainen we ons prefrontaal brein om deze gorilla te kalmeren. Ik ben er van overtuigd dat er maar één mogelijk weg is willen we als soort, als samenleving, als bedrijf verder evolueren. Deze weg heeft te maken met menselijke aspecten als aandacht, luisteren, lange termijn planning, pauzes inlassen tussen twee besprekingen, single-tasking ipv multi-tasking, hoe populaire deze laatste ook is.

Via Mind your Brain doen we er alles aan om deze boodschap op een heel praktische manier te brengen naar de bedrijfswereld, en dit via workshops (Busy Brain Bootcamp), coaching, loopbaancoaching,….Op die manier zorgen we voor meer welzijn, minder uitval, meer focus én……betere bedrijfsresultaten.

Benieuwd? Graag een seintje op info@mindyourbrain.be of via onze website.