Het gevecht tussen ons oude brein (onze instincten, ons reptielen-of gorillabrein) en het genie in ons….