Donderdagavond 10 november, 22:04, De Afspraak: “De prefrontale cortex van Trump is onvoldoende ontwikkeld”

Deze woorden kwamen uit de mond van Dick Swaab, wereldwijd erkend onderzoeker op het vlak van het brein (klik hier voor het interview)

Het is er uit: de prefrontale cortex. Maar wat betekent dit?

Gebruikmakend van de metafoor die we ontwikkeld hebben bij Mind your Brain, lichten we dit even toe.

De evolutie van onze hersenen is nog steeds intern aanwezig in onze hersenen; belangrijke hersengebieden die ons gedrag bepalen zijn ons intuïtieve brein, ons limbische brein en onze nieuwe cortex, oftewel neocortex. Van deze laatste is het vooral de prefrontale cortex die uniek is voor ons als mens.

 

brein-en-namen

  • Intuïtieve brein, ook wel eens ons reptielenbrein genoemd, is een zeer oud gedeelte van ons brein en wil ons behoeden voor gevaar. Bij gevaar zal dit ons doen vluchten, vechten of bevriezen; de zgn. fight, flight or freeze respons
  • ons limbische brein, ook wel eens ons emotioneel brein genoemd, is ontstaan toen we als soort in groepen zijn gaan leven. Als onze ervaringen, positief of negatief, worden hier in opgeslagen alsook hoe we ons in groep voelen en bewegen

Dit brein zouden we kunnen vergelijken met ons automatische brein en is bijzonder geschikt bij gekende en eenvoudige opdrachten; het behoedt ons voor gevaar en lost zaken voor ons op vanuit de database van al onze ervaringen. Dit is de wereld van Stimulus-Respons: er gebeurt iets en hop, we hebben ons antwoord.

We zouden dit automatische brein kunnen voorstellen als ons gorillabrein (metafoor ontwikkeld door Mind your Brain, geinspireerd door The Chimp Paradox van Steve Peters)

 

gorilla

Doch in onze moderne tijd zijn niet alle situaties waarmee we te maken krijgen gekend en eenvoudig, integendeel zelfs. Echter, onze gorilla is sterk en snel en hij gaat aan de haal met alles situaties die zich voordoen. 0ok diegene waarvoor hij niet de juiste oplossingen gestockeerd heeft in de gigantische database van ons limbische brein. Wat gebeurt er: hij zoekt en zoekt doch vind geen oplossingen: met andere woorden we voelen stress!!!

STRESS IS HET TEKEN VOOR ONS DAT ONZE GORILLA EEN THEMA WIL OPLOSSEN DAT NIET DOOR HEM KAN OPGELOST WORDEN

In een ideale wereld geeft de gorilla toe dat hij de situatie / het probleem niet aankan en geeft dit door aan onze prefrontale cortex; als metafoor zou ik hier de witte duif willen voorstellen.

Via ons prefrontale brein kunnen we een afstand creëren tussen Stimulus en Respons, tussen Actie en Reactie. We kunnen letterlijk even afstand nemen, even alle feiten bekijken, de zaken wat relativeren, zelfs wat nuanceren…. Op deze manier slagen we er in om nieuwe verbindingen te maken en dus nieuwe oplossingen te bedenken voor deze complexe of nieuwe situaties.

duif

Dick Swaab slaat dus de nagel op de kop: wat we recentelijk van Donald Trump hebben mogen aanschouwen is allesbehalve sereen en genuanceerd. Het was eerder “gorilla-talk” gebaseerd op heimwee, op het behoud  van (of de terugkeer naar) the good old days.

Wel, mijnheer Trump, de “good old days” zijn voorbij en ik hoop dat je er de volgende jaren voor open zult staan om nieuwe oplossingen te zoeken voor de huidige uitdagingen in deze gorilla wereld.

PS/ het goede nieuws: de witte duif kan getraind worden. Laat maar weten als we je kunnen helpen. Hierbij de link naar ons kennismakingsavonden en ééndagsworkshops. Hope to see you there!